Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Teisininkų profesinė etika

Julija Kiršienė, Vygantas Malinauskas, Paulius Astromskis, Linas Meškys, Paulius Čerka, Edita Gruodytė, Mindaugas Šimonis

Vadovėlis

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

Anotacija
Ši knyga yra pirmasis Lietuvoje teisininkų etikai skirtas vadovėlis. Vadovėlyje, kurį sudaro šeši skyriai, aptariami skirtingų teisinių profesijų etikos standartai, ypatingas dėmesys skiriamas advokato profesijai, pateikiamos ištraukos iš skirtingų doktrinos, teismų praktikos ir kitų šaltinių, siekiant stimuliuoti pačių studijuojančiųjų analitinį, kritinį mąstymą. Vadovėlį parengė mokslininkai ir praktikai, turintys įvairios teisinio darbo patirties, o tai papildo teorines nuostatas praktiniais pavyzdžiais. Be to, analizuojant atskiras temas, tai stengiamasi atskleisti kuo platesniame pasauliniame kontekste, lyginama su JAV ir Europos valstybių patirtimi.
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).