Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias

Artūras Grickevičius

Tarpdisciplininė mokslo monografija
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
 Anotacija
Ši knyga skirta lietuvių katalikų išeivijos vyskupui, kurio aktyvi veikla ir autoritetas, atspindėjęs pranciškoniškąjį dvasingumą ir tautinį idealizmą, bendradarbiavimas su išeivijos dvasininkais, katalikų bendruomenėmis bei susitikimai su popiežiumi Jonu Pauliu II, JAV prezidentu Ronaldu Reiganu ir kitais šios valstybės atstovais bei Bažnyčios hierarchais, prisidėjo prie Lietuvos atgimimo ir atsikūrimo. Vyskupas Paulius rėmė išeivijos lietuvių katalikišką veiklą, administravo Lietuvių katalikų religinę šalpą Niujorke, sovietinės okupacijos laikotarpiu kovojo už Lietuvos katalikų religinio gyvenimo teises ir pogrindyje esančią Bažnyčią. Per maldą, įvairias akcijas ir diplomatiją vyskupas P. A. Baltakis ganytojiška veikla suvienijo išeivijos lietuvių katalikų jėgas „vardan tos Lietuvos“. Knygos pavadinimas iš dalies aprėpia Jo vyskupystės tikslus ir veiklą.